-อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก Honda BRV
กันสาด BRV ชุดละ 850 บาท
ถาดวางของท้ายรถ BRV ชุดละ 850 บาท
กันรอยท้าย BRV ชุดละ 900 บาท
ชายบันได(สคัพเพลท) BRV ชุดละ 700 บาท