-อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก MG 3
กันสาด MG 3 ชุดละ 850 บาท
ถาดวางของท้ายรถ MG 3 ชุดละ 850 บาท
ชายบันได(สคัพเพลท) MG 3 ชุดละ 700 บาท
กันรอยท้าย MG 3 ชุดละ 900 บาท