-อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก X trail
-ถาดวางของท้ายรถ X trail ชุดละ 850 บาท
-ชายบันได(สคัพเพลท) X trail ชุดละ 700 บาท
-กันสาด X trail ชุดละ 1,000 บาท