>
ชุดแต่งสเกิร์ต อุปกรณ์ตกแต่ง Almera 2012-2013
-Almera 2012-2013 Nismo - -อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก Almera 2012-2013
-Almera 2012-2013 RBS
-Almera 2012-2013 Ideo speed
-Almera 2012-2013 PRO