ชุดแต่งสเกิร์ตของแต่ง Altis 2014-2016
- - ชุดแต่งสเกิร์ต All new Altis 2014-2016 Kantara-R - -อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก All new Altis 2014-2017
- - ชุดแต่งสเกิร์ต All new Altis 2014-2016 Esport - -สปอยเลอร์ All new Altis 2014-2017
- - ชุดแต่งสเกิร์ต All new Altis 2014-2016 SMT
- - ชุดแต่งสเกิร์ต All new Altis 2014-2016 S-Limited
- - ชุดแต่งสเกิร์ต All new Altis 2014-2016 Ativus