ชุดแต่งสเกิร์ต อุปกรณ์ตกแต่ง Yaris Ativ 2017
-ชุดแต่ง Yaris Ativ ทรง Drive68 --อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก Yaris Ativ
-ชุดแต่ง Yaris Ativ ทรง RBS -สปอยเลอร์ Yaris Ativ
-ชุดแต่ง Yaris Ativ ทรง SMT
-ชุดแต่ง Yaris Ativ ทรง SNB