ชุดแต่งสเกิร์ต อุปกรณ์ตกแต่ง Yaris Ativ 2022
-ชุดแต่งสเกิร์ต Yaris Ativ 2022 ทรง Drive68 --อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก Yaris Ativ 2022
-ชุดแต่งสเกิร์ต Yaris Ativ 2022 ทรง Formulas -สปอยเลอร์ Yaris Ativ 2022
-ชุดแต่งสเกิร์ต Yaris Ativ 2022 ทรง Lycan