ชุดแต่งสเกิร์ต อุปกรณ์ตกแต่ง Ciaz 2016
-Ciaz 2016 ทรง Maxma --อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก Ciaz
-Ciaz 2016 ทรง SMT -สปอยเลอร์ Ciaz
-Ciaz 2016 ทรง RBS