ชุดแต่งสเกิร์ต อุปกรณ์ตกแต่ง Civic FB 2012-2015
-ชุดแต่งสเกิร์ต CIVIC FB 2012-2015 Modulo - -อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก Civic FB 2012-2015
-ชุดแต่งสเกิร์ต CIVIC FB 2012-2015 Mugen-R - -สปอยเลอร์ Civic FB 2012-2015
-ชุดแต่งสเกิร์ต CIVIC FB 2012-2015 J1
-ชุดแต่งสเกิร์ต CIVIC FB 2012-2015 Ativus