ชุดแต่งสเกิร์ต อุปกรณ์ตกแต่ง รถตู้ Toyota Commuter 2019-2020
-ชุดแต่งสเกิร์ตรถตู้ Commuter 2019-2020 ทรง Amotriz - -อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก Commuter 2019-2020
-ชุดแต่งสเกิร์ตรถตู้ Commuter 2019-2020 ทรง SMT
-ชุดแต่งสเกิร์ตรถตู้ Commuter 2019-2020 ทรง JR-1