ชุดแต่งสเกิร์ต อุปกรณ์ตกแต่ง รถตู้ Toyota Commuter 2019-2020
-ชุดแต่งสเกิร์ตรถตู้ Commuter 2019-2021  ทรง Amotriz - -อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก Commuter 2019-2020
-ชุดแต่งสเกิร์ตรถตู้ Commuter 2019-2021  ทรง SMT
-ชุดแต่งสเกิร์ตรถตู้ Commuter 2019-2021  ทรง JR-1
-ชุดแต่งสเกิร์ตรถตู้ Commuter 2019-2021  ทรง HD-1
-ชุดแต่งสเกิร์ตรถตู้ Commuter 2019-2021  ทรง HD-2
-ชุดแต่งสเกิร์ตรถตู้ Commuter 2019-2021  ทรง Amotriz V.2
-ชุดแต่งสเกิร์ตรถตู้ Commuter 2019-2021  ทรง Lumga