ชุดแต่งสเกิร์ต อุปกรณ์ตกแต่ง Corolla Cross
-ชุดแต่งสเกิร์ต Corolla Cross รุ่น Victor -ของแต่ง Corolla Cross
-ชุดแต่งสเกิร์ต Corolla Cross รุ่น Ideo -ตัวอักษรติดฝากระโปรง Corolla Cross
-ชุดแต่งสเกิร์ต Corolla Cross รุ่น Formulas
-ชุดแต่งสเกิร์ต Corolla Cross รุ่น PS
-ชุดแต่งสเกิร์ต Corolla Cross รุ่น AKC