ชุดแต่งสเกิร์ต อุปกรณ์ตกแต่ง Fiesta 2011-2013
-ชุดแต่ง Fiesta 2011-2013 ทรง RBS 4 ประตู - -อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก Fiesta
-ชุดแต่ง Fiesta 2011-2013 ทรง RBS 5 ประตู