ชุดแต่งสเกิร์ต อุปกรณ์ตกแต่ง Fortuner2012-2014
- - ชุดแต่ง Fortuner 2012-2014 ทรง TRD - -อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก Fortuner 2012-2014
- - ชุดแต่ง Fortuner 2012-2014 ทรง FX
- - ชุดแต่ง Fortuner 2012-2014 ทรง R1
- - ชุดแต่ง Fortuner 2012-2014 ทรง R2