ชุดแต่งสเกิร์ต อุปกรณ์ตกแต่ง Fortuner 2005-2014 Champ
- - ชุดแต่ง Fortuner 2005-2011 ทรง Amotriz - -อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก Fortuner 2005-2014
- - ชุดแต่ง Fortuner Champ 2012-2014 ทรง Amotriz
- - ชุดแต่ง Fortuner Champ 2012-2014 ทรง TRD
- - ชุดแต่ง Fortuner  Champ 2012-2014 ทรง FX
- - ชุดแต่ง Fortuner  Champ 2012-2014 ทรง R1
- - ชุดแต่ง Fortuner Champ 2012-2014 ทรง R2