ชุดแต่งสเกิร์ต อุปกรณ์ตกแต่ง Hilux Revo 2015-2017
- -ชุดแต่ง Hilux Revo 2015-2017 RBS (เฉพาะตัวยกสูง) - -อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก Hilux Revo 2015-2017
- -ชุดแต่ง Hilux Revo 2015-2017 Vazooma (เฉพาะตัวยกสูง)
- -ชุดแต่ง Hilux Revo 2015-2017 Fortezza (เฉพาะรถตัวยกสูง)
- -ชุดแต่ง Hilux Revo 2015-2018 Vazooma X (เฉพาะรถตัวเตี้ย Cab และ 4 ประตู)