ชุดแต่งสเกิร์ต อุปกรณ์ตกแต่ง Juke
--ชุดแต่ง Juke 2014 ทรง Grazoo - -อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก Juke