ชุดแต่งสเกิร์ต อุปกรณ์ตกแต่ง Toyota Majesty 2020
-- ชุดแต่งสเกิร์ต Majesty 2020 ทรง Victor
-- ชุดแต่งสเกิร์ต Majesty 2020 ทรง Ativus
-- ชุดแต่งสเกิร์ต Majesty 2020 ทรง Amotriz