ชุดแต่งสเกิร์ต อุปกรณ์ตกแต่ง Mirage 2020
-ชุดแต่งสเกิร์ต Mirage 2020 ทรง Rider - -อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก Mirage
-ชุดแต่งสเกิร์ต Mirage 2020 ทรง Amotriz - -สปอยเลอร์ Mirage
-ชุดแต่งสเกิร์ต Mirage 2020 ทรง Ideo - -อักษรติดฝากระโปรงหน้า Mirage2020
-ชุดแต่งสเกิร์ต Mirage 2020 ทรง R4