ชุดแต่งสเกิร์ต อุปกรณ์ตกแต่ง Nissan Note
--สเกิร์ต Nissan Note ทรง Maze --อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก Note
--สเกิร์ต Nissan Note ทรง Maxma --สปอยเลอร์ Nissan Note
--สเกิร์ต Nissan Note ทรง Ideo
--สเกิร์ต Nissan Note ทรง SMT
--สเกิร์ต Nissan Note ทรง TFP
--สเกิร์ต Nissan Note ทรง OEM
--สเกิร์ต Nissan Note ทรง Red Accent