ชุดแต่งสเกิร์ต อุปกรณ์ตกแต่ง Pajero 2015-2016
- - ชุดแต่ง Pajero 2015-2016 ทรง RBS - -อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก Pajero 2015
- - ชุดแต่ง Pajero 2015-2016 ทรง V.2
- - ชุดแต่ง Pajero 2015-2016 ทรง VAZOOMA-X