ชุดแต่งสเกิร์ต อุปกรณ์ตกแต่ง Hyundai Staria
-ชุดแต่งสเกิร์ต Hyundai Staria ทรง SM1 - -อุปกรณ์ตกแต่ง Hyundai Staria
-ชุดแต่งสเกิร์ต Hyundai Staria ทรง SM2