ชุดแต่งสเกิร์ต mg 3, สเกิร์ต Suzuki Swift2012
ชุดแต่งสเกิร์ต อุปกรณ์ตกแต่ง Swift 2012-2017
-Swift 2012-2017 RBS --อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก Swift 2012-2017
-Swift 2012-2017 Advance --Swift 2012-2017 Diffuser แผ่นปิดท้าย
-Swift 2012-2017 Ideo --สปอยเลอร์ Swift 2012-2017
-Swift 2012-2017 Drive68 (สำหรับรุ่นธรรมดา และ SAI )