ชุดแต่งสเกิร์ต อุปกรณ์ตกแต่ง Swift 2012-2017
-ชุดแต่งสเกิร์ต Swift 2012-2017 Drive68 (สำหรับรุ่นธรรมดา และ SAI ) --อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก Swift 2012-2017
-ชุดแต่งสเกิร์ต Swift 2012-2017 Advance --Swift 2012-2017 Diffuser แผ่นปิดท้าย
-ชุดแต่งสเกิร์ต Swift 2012-2017 R8 --สปอยเลอร์ Swift 2012-2017
-ชุดแต่งสเกิร์ต Swift 2012-2017 R1
-ชุดแต่งสเกิร์ต Swift 2012-2017 R2