ชุดแต่งสเกิร์ต อุปกรณ์ตกแต่ง Sylphy
- ชุดแต่ง Sylphy ทรง Ideo - -สปอยเลอร์ Sylphy
- ชุดแต่ง Sylphy ทรง Pro
- ชุดแต่ง Sylphy ทรง S1
- ชุดแต่ง Sylphy ทรง S2