ชุดแต่งสเกิร์ต อุปกรณ์ตกแต่ง Mitsubishi Triton 2019
- -ชุดแต่ง Mitsubishi Triton 2019 ทรง Xtreamer - -อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก Mitsubishi Triton
- -ชุดแต่ง Mitsubishi Triton 2019 ทรง TM - -อักษรติดฝากระโปรง Triton 2019-2020
- -ชุดแต่ง Mitsubishi Triton 2019 ทรง Super F -สคููปฝากระโปรง Triton 2019-2020