ชุดแต่งสเกิร์ต สปอยเลอร์ อุปกรณ์ตกแต่ง Veloz
- - ชุดแต่งสเกิร์ต Veloz ทรง Vazooma-X - -อุปกรณ์ตกแต่ง Veloz
- - ชุดแต่งสเกิร์ต Veloz ทรง Rider
- - ชุดแต่งสเกิร์ต Veloz ทรง Formulas
- - ชุดแต่งสเกิร์ต Veloz ทรง Victor