ชุดแต่งสเกิร์ต อุปกรณ์ตกแต่ง Yaris 2014-2015
- - ชุดแต่ง New Yaris 2014-2016 ทรง Viper - -อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก New Yaris Eco 2014-2017
- - ชุดแต่ง New Yaris 2014-2016 ทรง TRD - -สปอยเลอร์ New Yaris Eco 2014-2017
- - ชุดแต่ง New Yaris 2014-2016 ทรง Ideo
- - ชุดแต่ง New Yaris 2014-2016 ทรง Drive68
- - ชุดแต่ง New Yaris 2014-2016 ทรง Advance
- - ชุดแต่ง New Yaris 2014-2016 ทรง OAP
- - ชุดแต่ง New Yaris 2014-2016 ทรง SMT 1
- - ชุดแต่ง New Yaris 2014-2016 ทรง SMT 2
- - ชุดแต่ง New Yaris 2014-2016 ทรง SMT 3
- - ชุดแต่ง New Yaris 2014-2016 ทรง FY
- - ชุดแต่ง New Yaris 2014-2016 ทรง Fortezza