ชุดแต่งสเกิร์ต อุปกรณ์ตกแต่ง Yaris Hatchback 2017-2020
-ชุดแต่ง Yaris 2017-2020 ทรง Drive68 --อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก Yaris 2017
-ชุดแต่ง Yaris 2017-2020 ทรง RBS -สปอยเลอร์ Yaris 2017
-ชุดแต่ง Yaris 2017-2020 ทรง SNB -อักษรติดฝากระโปรงหน้า Yaris 2017
-ชุดแต่ง Yaris 2017-2020 ทรง SMT
-ชุดแต่ง Yaris 2017-2020 ทรง VITTO
-ชุดแต่ง Yaris 2017-2020 ทรง Amotriz
-ชุดแต่ง Yaris 2017-2020 ทรง Ativus
-ชุดแต่ง Yaris 2017-2020 ทรง Fortezza
-ชุดแต่ง Yaris 2017-2020 ทรง LX Mode
-ชุดแต่ง Yaris 2017-2020 แบบกันชนหน้าเต็ม Amotriz
-ชุดแต่ง Yaris 2017-2020 ทรง Victor
-ชุดแต่ง Yaris 2017-2020 ทรง Fortezza V.2
-ชุดแต่ง Yaris 2017-2020 ทรง RD1