ชุดแต่งสเกิร์ต อุปกรณ์ตกแต่ง Yaris Hatchback 2017
-ชุดแต่ง Yaris 2017 ทรง Drive68 --อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก Yaris 2017
-ชุดแต่ง Yaris 2017 ทรง RBS -สปอยเลอร์ Yaris 2017