ชุดแต่งสเกิร์ต city08-11 -> สเกิร์ต city08-11 ทรง Modulo, Mugen
ชุดแต่งสเกิร์ต city ทรง modulo ราคา 8,000 บาท รอบคันครบชุด ทำสีแล้ว พร้อมติดตั้งฟรี
สปอยเลอร์แบบยกมีไฟเบรก LED ราคา 3,500 บาท
สปอยเลอร์แบบแนบ ducktail ราคา 3,000 บาท
สปอยเลอร์ยกมีไฟเบรค City 2008-2013 ราคา 3,500 บาท
สสปอยเลอร์แบบแนบ City 2008-2013 ราคา 3,000 บาท