ชุดแต่งสเกิร์ต Fortuner 2016-2019 ทรง Access
ชุดแต่งสเกิร์ต Fortuner 2016-2019 ทรง Access ตัดแดง พร้อมท่อคู่แฝดท้าย
-ชุด 2 ชิ้น สเกิร์ตหน้า + หลัง ราคา 22,000 บาท (สีขาวมุก 22,700 บาท)
-ชุด 4 ชิ้น สเกิร์ตหน้า + หลัง + ครอบบันได ราคา 26,500 บาท (สีขาวมุก 27,400 บาท)
-ชุด 5 ชิ้น สเกิร์ตหน้า + หลัง + ครอบบันได + สปอยเลอร์คาดเอว ราคา 29,000 บาท (สีขาวมุก 30,200 บาท)
-ชุด 9 ชิ้น สเกิร์ตหน้า + หลัง + ครอบบันได + สปอยเลอร์คาดเอว + กาบข้างประตู ราคา 35,500 บาท (สีขาวมุก 36,700 บาท)
-แยกสปอยเลอร์คาดเอว 1 ชิ้น ราคา 4,300 บาท (สีขาวมุก 4,600 บาท)
-แยกกาบข้างประตู 4 ชิ้น ราคา 7,700 บาท (สีขาวมุก 8,000 บาท)
-แยกครอบบันได 2 ชิ้น ราคา 7,800 บาท (สีขาวมุก 8,100 บาท)