ชุดแต่งสเกิร์ต Isuzu Mu-X 2012-2016 ทรง Xtreamer

Set 1 ชุดแต่งสเกิร์ต Mu-X 2012-2016 ทรง Xtreamer ประกอบด้วย : สเกิร์ตหน้า + สเกิร์คหลัง(รวมท่อคู่) ชุดละ 16,500 บาท

Set 2 ชุดแต่งสเกิร์ต Mu-X 2012-2016 ทรง Xtreamer ประกอบด้วย : สเกิร์ตหน้า + สเกิร์คหลัง(รวมท่อคู่) + ครอบบันไดข้าง ชุดละ 20,900 บาท
Set 3 ชุดแต่งสเกิร์ต Mu-X 2012-2016 ทรง Xtreamer ประกอบด้วย : สเกิร์ตหน้า + สเกิร์คหลัง(รวมท่อคู่) + ครอบบันไดข้าง + กาบข้างประตู ชุดละ 26,000 บาท
Set 4 ชุดแต่งสเกิร์ต Mu-X 2012-2016 ทรง Xtreamer ประกอบด้วย : สเกิร์ตหน้า + สเกิร์คหลัง(รวมท่อคู่) + ครอบบันไดข้าง + กาบข้างประตู + คิ้วล้อ ชุดละ 30,000 บาท
*** ราคาซื้อแยกชิ้น
- สปอยเลอร์กลางคาดเอว ชุดแต่งสเกิร์ต Mu-X 2012-2016 ทรง Xtreamer ชิ้นละ 3,900 บาท
- กาบข้าง ชุดแต่งสเกิร์ต Mu-X 2012-2016 ทรง Xtreamer ชุดละ 5,500 บาท
- คิ้วล้อ ชุดแต่งสเกิร์ต Mu-X 2012-2016 ทรง Xtreamer ชุดละ 5,500 บาท
- ครอบบันไดข้าง ชุดแต่งสเกิร์ต Mu-X 2012-2016 ทรง Xtreamer ชุดละ 5,000 บาท

ชุดแต่งสเกิร์ต Mu-X 2012-2016 ทรง Xtreamer สีขาวมุข ด้านหน้า

ชุดแต่งสเกิร์ต Mu-X 2012-2016 ทรง Xtreamer สีขาวมุข ด้านหลัง

ชุดแต่งสเกิร์ต Mu-X 2012-2016 ทรง Xtreamer สีขาวมุข ด้านหน้า

ชุดแต่งสเกิร์ต Mu-X 2012-2016 ทรง Xtreamer สีขาวมุข ด้านหน้า

ชุดแต่งสเกิร์ต Mu-X 2012-2016 ทรง Xtreamer สีขาวมุข ด้านหลัง

กาบข้าง + ครอบบันได Mu-X 2012-2016 ทรง Xtreamer สีขาวมุข ด้านหลัง