ชุดแต่งรถสเกิร์ต -> Nissan Navara 2015-2019 NP300 ทรง OFF-Road
ชุดแต่งสเกิร์ต คิ้วล้อ Navara 2015-2019 NP300 ทรง OFF-Road
- ชุด 1 สเกิร์ตหน้า + คิ้วล้อพร้อมหมุดเหล็ก + กาบข้าง ราคา 17,900 บาท
- ชุด 2 คิ้วล้อพร้อมหมุดเหล็ก + กาบข้าง ราคา 13,500 บาท
- ชุด 3 สเกิร์ตหน้า + คิ้วล้อพร้อมหมุดเหล็ก ราคา 13,000 บาท
*******ราคาซื้อแยกชิ้น
- คิ้วล้อแบบ OFF-Road พร้อมหมุดเหล็ก RBS ราคา 6,900 บาท
- กาบข้างประตู OFF-Road เ ชุดละ 6,000 บาท
*** สเกิร์ตหน้าต้องติดตั้งคู่กับคิ้วล้อเท่านั้น จะใส่สเกิร์ตหน้าอย่างเดียวไม่ได้
ชุดแต่งสเกิร์ต Navara 2015-2018 NP300 ทรง OFF-Road สีส้ม
ชุดแต่งสเกิร์ต Navara 2015-2018 NP300 ทรง OFF-Road สีส้ม
ชุดแต่งสเกิร์ต Navara 2015-2018 NP300 ทรง OFF-Road สีส้ม
ชุดแต่งสเกิร์ต Navara 2015-2018 NP300 ทรง OFF-Road สีส้ม
ชุดแต่งสเกิร์ต Navara 2015-2018 NP300 ทรง OFF-Road สีส้ม
ชุดแต่งสเกิร์ต Navara 2015-2018 NP300 ทรง OFF-Road สีเทา
ชุดแต่งสเกิร์ต Navara 2015-2018 NP300 ทรง OFF-Road สีเทา
ชุดแต่งสเกิร์ต Navara 2015-2018 NP300 ทรง OFF-Road สีเทา
ชุดแต่งสเกิร์ต Navara 2015-2018 NP300 ทรง OFF-Road สีเทา
ชุดแต่งสเกิร์ต Navara 2015-2018 NP300 ทรง OFF-Road สีเทา