-ชายบันไดมีไฟเรืองแสง(สคัฟเพลท) Fortuner 2015-2019
- ชายบันไดมีไฟเรืองแสง Fortuner ชุด 4 ประตู ราคา 3,800 บาท