-กันรอยท้ายแบบมีไฟ Fortuner 2015-2019
- กันรอยท้ายมีไฟสีแดง Fortuner 2015-2019 ราคา 3,500 บาท