-ชายบันไดมีไฟเรืองแสง(สคัฟเพลท) Xpander
- ชายบันไดมีไฟเรืองแสง Xpander ชุด 4 ประตู ราคา 3,800 บาท