สปอยเลอร์ -> Mazda2 Skyactiv 2015-2020
-สปอยเลอร์ยกแบบ 5 ประตู ทรงห้าง Mazda2 Skyactiv 2015-2020 ราคา 3,500 บาท ทำสีแล้ว พร้อมติดตั้งฟรี
- สปอยเลอร์ Mazda2 2015-2020 5 ประตู ทรง Amotiz ราคา 3,500 บาท
- สปอยเลอร์ยก Mazda2 2015-2020 5 ประตู ทรง Drive68 ราคา 5,000 บาท
- สปอยเลอร์แนบ Mazda2 2015-2020 5D ราคา 3,500 บาท
- สปอยเลอร์ยก Mazda2 2015-2020 5 ประตู ทรง Advance ราคา 4,000 บาท
- สปอยเลอร์ยก Mazda2 2015-2020 5 ประตู ทรง Speed2 ราคา 4,500 บาท
- สปอยเลอร์ยก Mazda2 2015-2020 4 ประตู ราคา 3,500 บาท
- สปอยเลอร์ยก Mazda2 2015-2020 4 ประตู ทรง Advance ราคา 4,000 บาท