สปอยเลอร์ -> City 2008-2013
-สปอยเลอร์ยกมีไฟเบรค City 2008-2013 ทรง Modulo ราคา 3,500 บาท ทำสีแล้ว พร้อมติดตั้งฟรี
-สปอยเลอร์แนบ Ducktail City 2008-2013 ทรง Modulo ราคา 3,000 บาท ทำสีแล้ว พร้อมติดตั้งฟรี