สปอยเลอร์ - HondaCity 2020-2021
-สปอยเลอร์แนบ City 2020 ทรง RS ราคา 3,000 บาท
-สปอยเลอร์แนบ City 2020 ทรง Drive68 ราคา 3,000 บาท
-สปอยเลอร์ยก City 2020 ทรง XT ราคา 3,200 บาท
-สปอยเลอร์แนบมีไฟเบรค City 2020 ทรง Verteq ราคา 3,900 บาท