สปอยเลอร์ -> Cruze
สปอยเลอร์แนบ Ducktail Cruze ราคา 3,000 บาท ทำสีแล้ว พร้อมติดตั้งฟรี