สปอยเลอร์ -> Jazz 2014-2015
-สปอยเลอร์ยก Jazz 2014-2015 ทรง Mugen ราคา 3,500 บาท ทำสีแล้ว พร้อมติดตั้งฟรี
-สปอยเลอร์แนบ Jazz 2014-2015 ทรง Modulo ราคา 3,500 บาท ทำสีแล้ว พร้อมติดตั้งฟรี