สปอยเลอร์หลัง Mu-X 2014
สปอยเลอร์หลังคา ราคา 4,000 บาท ทำสีแล้ว พร้อมติดตั้งฟรี

* สีขาวมุก เพิ่ม 500 บาท

สปอยเลอร์กลางคาดเอว Mu-X ราคา 3,500 บาท ทำสีแล้ว พร้อมติดตั้งฟรี

* สีขาวมุก เพิ่ม 500 บาท