ชุดแต่งสเกิร์ต อุปกรณ์ตกแต่ง City2009-2011
-ชุดแต่งสเกิร์ต CITY 2009-2011ทรง Amotriz - -อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก City 2008-2013
- -สปอยเลอร์ City 2008-2013