ชุดแต่งสเกิร์ต อุปกรณ์ตกแต่ง Honda City 2020
-ชุดแต่งสเกิร์ต CITY 2020 ทรง Veteq (สำหรับรุ่น RS) -อุปกรณ์ตกแต่ง CITY 2020
-ชุดแต่งสเกิร์ต CITY 2020 ทรง Veteq (สำหรับรุ่น S, V, SV) -สปอยเลอร์ CITY 2020
-ชุดแต่งสเกิร์ต CITY 2020 ทรง XT (สำหรับรุ่น RS )
-ชุดแต่งสเกิร์ต CITY 2020 ทรง XT Sport (สำหรับรุ่น S, V, SV)
-ชุดแต่งสเกิร์ต CITY 2020 ทรง XT Racing (สำหรับรุ่น S, V, SV)
-ชุดแต่งสเกิร์ต CITY 2020 ทรง Drive68 (ติดตั้งได้ทุกรุุ่น)
-ชุดแต่งสเกิร์ต CITY 2020 ทรง Lumga (ติดตั้งได้ทุกรุ่น)
-ชุดแต่งสเกิร์ต CITY 2020 ทรง Filewar (ติดตั้งได้ทุกรุ่น)
-ชุดแต่งสเกิร์ต CITY 2020 ทรง Advance (สำหรับรุ่น S, V, SV)
-ชุดแต่งสเกิร์ต CITY 2020 ทรง GT (ติดตั้งได้ทุกรุุ่น)