ชุดแต่งสเกิร์ต อุปกรณ์ตกแต่ง Fortuner 2020
สำหร้บ Fortuner 2020 ตัวธรรมดา
- - ชุดแต่ง Fortuner 2020 ทรง Texas - -อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก Fortuner 2015
- - ชุดแต่ง Fortuner 2020 ทรง FD4 R - -กระจังหน้า Fortuner
- - ชุดแต่ง Fortuner 2020 ทรง FD4 X - -ชายบันไดมีไฟเรืองแสง Fortuner
- - ชุดแต่ง Fortuner 2020 ทรง FD4 HYB - -ตัวอักษร Fortuner ติดฝากระโปรงหน้า
- - ชุดแต่ง Fortuner 2020 ทรง Vazooma-X
- - ชุดแต่ง Fortuner 2020 ทรง Vazooma Luxury
- - ชุดแต่ง Fortuner 2020 ทรง Super
สำหร้บ Fortuner 2020 Legender
- - ชุดแต่ง Fortuner 2020 ทรง Vazooma-X
- - ชุดแต่ง Fortuner 2020 ทรง Pacer